Дзелавая гульня ў форме «мазгавога штурму»

Патрыятычнае выхаванне ў развіцці дзяцей дашкольнага ўзросту

Мэта: аказанне практычнай дапамогі ў выбары і авалоданні сучаснымі формамі і метадамі працы па патрыятычнаму выхаванню.

Задачы:

— павысіць педагагічную кампетэнтнасць у пытаннях патрыятычнага выхавання;

— развіваць спосаб аналізу сваёй дзейнасці і дзейнасці іншага ўдзельніка ў працэсе гульні, выяўляючы педагагічны такт;

— спрыяць набыццю вопыту калектыўнай работы;

— фарміраваць у педагогаў разуменне актуальнасці работы па выхаванню патрыятычных пачаў у падрастаючага пакалення ў сучасным грамадстве;

— ствараць умовы для самаадукацыі педагогаў у гэтым кірунку.

 1. Трэнінг на ўзнікненне вобраза малой радзімы

Вядучы: Паважаныя калегі, адной з задач патрыятычнага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту з’яўляецца фарміраванне любові да малой радзіме. А што такое малая радзіма? Такое знаёмае слова (паўза).

Вядучы: Зачыніце, калі ласка, вочы і ўявіце той вобраз, які выклікае ў вас словазлучэнне «малая радзіма» (ўключаецца спакойная релаксационная музыка).

Вядучы : Скажыце, калі ласка, які вобраз паўстаў у вас? (удзельнікі па чарзе агучваюць свае асацыяцыі на дадзенае словазлучэнне).

Вядучы : Такім чынам, у кожнага з вас паўстаў свой вобраз малой радзімы, у каго-то яны падобныя, у каго-то няма. Я прапаную вам па чарзе працягнуць фразу «Я ганаруся сваёй малой радзімай, таму што…». (удзельнікі па чарзе працягваюць фразу).

Вядучы: Выснова: нават даросламу чалавеку цяжка адразу падабраць словы, такім чынам, неабходная адмысловая праца, каб праблема патрыятызму стала для дзіцяці асобасна значнай.

 1. Мазгавая размінка

Вядучы: Паважаныя калегі, існуе мноства спосабаў для размінкі нашай памяці, якія актывізуюць і паляпшаюць разумовы працэс. Ваша задача-за адну хвіліну трэба даць як мага больш правільных адказаў:

1.Дакумент, які ахоплівае ўсе асноўныя моманты жыццядзейнасці дзяцей, іншымі словамі – гэта мадэль вучэбна-выхаваўчага працэсу ва ўстанове дашкольнай адукацыі? (Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі).

 1. Прынцып заключаецца ў стварэнні аптымальных умоў для самарэалізацыі кожнага дзіцяці ў працэсе засваення ведаў аб Радзіме з улікам узросту, полу дзіцяці, назапашанага вопыту? (Прынцып дыферэнцыяцыі).

3.Сістэма матэрыяльных аб’ектаў дзейнасці дзіцяці, функцыянальна мадэлюе змест яго маральна – патрыятычнага выхавання. Што гэта? (Прадметна – прасторавая якая развівае асяроддзе).

 1. Зямля, дзе ты нарадзіўся? (Малая радзіма).
 2. Чалавек, які належыць да пастаяннага насельніцтву дадзенага дзяржавы і карыстаецца ўсімі правамі, выконвае ўсе абавязкі гэтай дзяржавы?(Грамадзянін).
 3. Захаванне мінулых каштоўнасцяў у сучаснасці? (Культурная спадчына).
 4. Своеасаблівасць, непадобнасць на іншых? (Самабытнасць).

8.Адданасць і любоў да сваёй айчыны, да свайго народу? (Патрыятызм).

 1. Буйная тэрыторыя, якая мае пэўныя межы і карыстаецца дзяржаўным суверэнітэтам? (Краіна).
 2. Што азначае «эмпірычныя веды»? (Веды, заснаваныя на вопыце).
 3. Гістарычная навука, якая вывучае культуру і побыт народаў свету, іх паходжанне, этнічную гісторыю і культурныя ўзаемаўплыву? (Этнаграфія). 12. Асаблівы палітычны інстытут, які забяспечвае сацыяльную абароненасць насельніцтва, абарону і бяспеку краіны? (Дзяржава).
 4. Хто нясе адказнасць за выхаванне дзіцяці? (Бацькі).
 5. Сімвал дзяржавы, яго суверэнітэту: прымацаванае да дрэва або шнуры палотнішча устаноўленых памераў і кветак? (Сцяг).
 6. Афіцыйная эмблема дзяржавы? (Герб).

16.Урачыстая песня, прынятая як сімвал дзяржаўнага або класавага адзінства (Гімн).

 1. Тое, што перайшло ад аднаго пакалення да іншаму, што ўспадкавала ад папярэдніх пакаленняў? (Традыцыя).

III. Педагагічная эрудыцыя

Вядучы: Педагагічная эрудыцыя — найважнейшая ўмова педагагічнага майстэрства. Доўга сам вучыся, калі хочаш вучыць іншых, казаў Г. С. Патэльня. Прафесіяналізм выяўляецца галоўным чынам у тым, што педагог ведае, як вучыць і выхоўваць, як перакладаць выхаванца з аднаго стану ў іншае, як вырашаць педагагічныя задачы і найбольш хуткімі і эканамічнымі шляхамі рэалізаваць мэту і задачы патрыятычнага выхавання. Набыццё педагогам неабходных ведаў — гэта толькі частка справы, немалаважная частка — данясенне гэтыя ведаў да выхаванцаў.

Такім чынам, ваша задача працягнуць фразу:

 1. Патрыятычнае выхаванне – гэта …. (гэта выхаванне грамадзяніна, горача кахаючага сваю Радзіму).
 2. Мэта патрыятычнага выхавання дашкольнікаў накіравана на … (фарміраванне першапачатковых уяўленняў аб родным краі, паважлівага стаўлення да іх, выхаванне маральнасці, патрыятычных пачуццяў, грамадзянскасці, працавітасці, далучэнне да нацыянальных каштоўнасьцяў, нацыянальных культурных традыцый, датычнасці да сучасных падзеям).
 3. Рэалізацыя зместу патрыятычнага выхавання дашкольнікаў забяспечвае …… (фарміраванне ў іх маральных норм і набыццё сацыяльнага вопыту, гатоўнасці да паспяховага пераходу на наступны ўзровень адукацыі).
 4. Задачы патрыятычнага выхавання дашкольнікаў вызначаны ў Вучэбнай праграме дашкольнай адукацыі, каб …….. (развіваць: ўсведамленне сваёй прыналежнасці да сям’і, дзіцячай групе, грамадству ў цэлым; цікавасць да роднасным адносінам, да гісторыі сваёй сям’і; пачуццё сімпатыі, эмацыйнай прыхільнасці, даверу ў зносінах з аднагодкамі; уменне ўсведамляць сябе ў часе (у сучаснасці, мінулым і будучыні); цікавасць да сацыяльнай рэчаіснасці: да працы дарослых, працы сваіх бацькоў; да ўзаемаадносін людзей розных прафесій; гуманнае стаўленне да ўсяго жывога, развіццё патрэбы ў пазнанні прыроды і беражлівых адносіны да яе; дапытлівасць да паняцця «Радзіма» (месцам, дзе чалавек нарадзіўся, дзе жывуць яго родныя), славутасцях свайго горада, пасёлка, дзяржавы; актыўны ўдзел ва ўсіх відах дзіцячай дзейнасці…..фарміраваць: адэкватныя ўяўленні аб сабе, аб іншых; ўсведамленне сябе як члена дзіцячага грамадства; цікавасць да свайго вонкавым абліччы і ўнутранага свету; прыналежнасць да сучасных падзеям, першапачатковыя ўяўленні аб нацыянальных культурных традыцыях; нацыянальная самасвядомасць; веды аб дзяржаўнай сімволікі (сцяг, гімн, герб), жывёл, птушках, дрэвах, колерах якія могуць з’яўляцца сімваламі беларускай дзяржавы (сасна, зубр, бусел, кветка лёну, канюшыны, васілёк); пачуцці маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры; самастойнасць у разнастайных жыццёвых сітуацыях.……выхоўваць: цікавасць, увага і добразычлівае стаўленне да навакольных; гуманныя адносіны, эмацыйную прыхільнасць і давер да блізкім дарослым і аднагодкам; цікавасць да нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей, культурных традыцый народа; патрыятычныя пачуцці, грамадзянскасць; пачуцці любові да роднага краю і гонар за яго; лепшыя маральныя якасці беларусаў: дабрыню, спагадлівасць, працавітасць, гасціннасць, сумленнасць і інш.; павага да этнічных прыкметах жыхароў Рэспублікі Беларусь, мове беларусаў)
 5. Працэс патрыятычнага выхавання ва ўстановах дашкольнай адукацыі арганізуецца з улікам наступных прынцыпаў……. (гуманізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстанове дашкольнай адукацыі, які прадугледжвае раўнапраўе і ўзаемапавага удзельнікаў адукацыйнага працэсу; культурнай традыцыйнасці, які прадугледжвае патрыятычнае выхаванне ў духу гістарычных, культурных традыцый народа, яго мовы і звычаяў; паступовасці і бесперапыннасці, які прадугледжвае, што патрыятычнае выхаванне праходзіць шэраг этапаў, паступова ўскладняецца яго змест, карэктуюцца напрамкі развіцця маральных якасцяў асобы і забяспечваецца іх пераемнасць; комплекснасці і інтэграцыі, згодна з якім адукацыйны працэс разглядаецца як адзіная цэласная сістэма, якая забяспечвае мэтанакіраванае ўзаемадзеянне педагогаў установы дашкольнай адукацыі, сям’і, работнікаў музеяў, бібліятэк і інш. Інтэграцыя ажыццяўляецца на аснове комплекснага падыходу да планавання).
 6. Патрыятычнае выхаванне прадугледжвае працэс перадачы…….(каштоўнасцяў і нормаў культуры аднаго пакалення іншаму, творчае авалоданне дасягненнямі культуры, беражлівым стаўленнем да нацыянальных традыцый свайго народа).

 Вынік

Вядучы: Вось і падыходзіць наша дзелавая гульня да канца. Нарадзіць патрыёта нельга, яго можна толькі выхаваць. Так, што гэта значыць «Выхаваць патрыёта» — гэта напоўніць паўсядзённае жыццё дзіцяці высакароднымі пачуццямі, якія афарбоўвалі б усё, што чалавек спазнае і робіць. Гаворачы аб выхаванні грамадзянскасці і патрыятызму, мы павінны ў першую чаргу клапаціцца аб тым, каб маленькі чалавек стаў Чалавекам з вялікай літары, каб ён мог адрозніваць дрэннае ад добрага, каб яго імкнення і жадання былі накіраваныя на стварэнне, самавызначэнне і развіццё ў сабе тых якасцяў і каштоўнасцяў, дзякуючы якім мы цвёрда скажам пра яго, што ён патрыёт і грамадзянін сваёй Радзімы.

 1. Рэфлексія «Усё ў нашых руках»

Вядучы: У вас на сталах ляжыць куб. На падставе праведзенай гульні, прапаную Вам выбраць і запісаць на гранях куба, што Вы лічыце самым важным у выхаванні патрыятычных пачуццяў у дашкольнікаў. Вазьміце іх у рукі. Мы бачым, што куб сам па сабе не трымаецца, а толькі дзякуючы нашым рукам. Макаранка сказаў: «Правільнае выхаванне – гэта наша шчаслівая старасць, дрэннае выхаванне – гэта наша будучыня гора, гэта нашы слёзы, гэта наша віна перад іншымі людзьмі, перад усёй краінай». Прыпавесць. «Жыў мудрэц, які ведаў усё. Адзін чалавек захацеў даказаць, што мудрэц не ведае. Заціснуўшы ў далонях матылька, ён спытаў: «Скажы, мудрэц, які матылёк ў мяне ў руках: мёртвая ці жывая?». А сам думае: «Скажа жывая – я яе умертвляю, скажа мёртвая – выпушчу». Мудрэц, падумаўшы, адказаў: «Усё ў тваіх руках». Гэтую прытчу я ўзяла не выпадкова. Бо ўсё сапраўды ў нашых руках, не бойцеся тварыць, шукаць што-то новае, пазнаваць невядомае. Выхаванне патрыятычных пачуццяў у дзяцей таксама ў Вашых руках!

Падрыхтавала  намеснік загадчыка па АД                                  Л.М.Баранава

ДУА “Кляпацкія яслі – сад №20”

Добавить комментарий